Logo ZS3

Praktyki zawodoweFormularz umowy do pobrania:

Umowa o praktykę zawodową

Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, po wypwłnieniu przez pracodawcę obie przynieść do szkoły, po podpisaniu w szkole jeden egzemparz umowy wraca do pracodawcy.Programy praktyk dla klas drugich:

Technik budownictwa

Technik elektryk

Technik geodeta

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik mechanik

Technik pojazdów samochodowychProgramy praktyk dla klas trzecich:

Technik budownictwa

Technik elektryk

Technik geodeta

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik mechanik

Technik mechatronik

Technik pojazdów samochodowych