Logo ZS3

Praktyki zawodoweFormularz umowy do pobrania:

Umowa o praktykę zawodową

Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, po wypełnieniu przez pracodawcę obie przynieść do szkoły, po podpisaniu w szkole jeden egzemparz umowy wraca do pracodawcy.Programy praktyk

(klasa 3 - pierwsza praktyka w terminie 6 - 31 marca 2023)
:

Technik elektryk

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik pojazdów samochodowych

Technik spedytor

Technik żywienia i usług gastronomicznych(klasa 4 - druga praktyka w terminie 8 maja - 2 czerwca 2023):

Technik budownictwa

Technik elektryk

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik mechanik

Technik mechatronik

Technik pojazdów samochodowych